Кои сме ние?


"ИПОКРЕДИТ" ООД е финансова институция по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции, вписана в регистъра на Българска Народна Банка и извършваща дейност по отпускане на потребителски кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.
Намерете най-близкия до Вас офис

Намерете най-близкия до Вас офис